De Mens als mens versus de Mens als middel

   
 

 
Through emotion getting motivated to get in motion

VanderGouw Development (vdGD) is een organisatie die ontwikkeling- groei en veranderingsprocessen professioneel begeleidt op:

 • individueel niveau
 • groepsniveau
 • organisatieniveau

Visie
Ieder mens heeft recht op succes.
Het leven kun je aan je voorbij laten gaan.
Je kunt er ook zelf invulling aan geven.
Succes heb je zelf in de hand.

Missie
Het werken vanuit een totaalconcept voor bedrijf en individu door het laten ontdekken van mogelijkheden en kwaliteiten die direct kunnen worden gebruikt om de gewenste doelen te halen.
Deze benadering is in het bijzonder van toepassing bij:

 • Ontwikkeling en organisatie voor Duurzame Inzetbaarheid
  • Vitaliteitsmanagement
  • Gezondheidsmanagement
 • Persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken
 • Managementontwikkeling
 • Teambuilding
 • Bedrijfscultuurverandering
 • Re-integratietrajecten
 • Startende ondernemingen

 


Frans van der Gouw

Master of Coaching Science
Registercoach LVSC
Voormalig NOBCO/EMCC gecertificeerd assessor
Winnaar NOBCO Thesisprijs 2010

 


 

   

product image 1

Gelukkig ‘zijn’